Priekšlikums

Pilsētbūvnieciskā un arhitektoniskā koncepcija

Apbūves priekšlikums respektē Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas

un apbūves noteikumus, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa un UNESCO Pasaules kultūras un

dabas mantojuma vietas „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijas nosacījumus, radot mūsdienīgu

un kontekstuālu kvartāla apbūves struktūru. Jaunbūves apjoms atbilstoši spēkā esošajiem apbūves noteikumiem

projektēts perimetrāli gar Kr. Barona ielu, tam aizmugurē klāt bloķēts pagalma apjoms, kurš

projektēts ar atkāpēm no visām zemesgabala robežām.

Respektējot Rīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves raksturu, mērogu un šī kvartāla īpatnības, bet

nevairoties no mūsdienu tehnoloģijām un materiālu iespējām, piedāvātais risinājums veido dialogu starp

gadsimtiem, radot pievienoto vērtību telpiskajai videi. Jaunbūves ielas fasāde veidota kontekstā ar blakus

esošo apjomu dažādajiem augstumiem, to fasāžu atšķiro kompozīciju un grafisko raksturu (vertikāles

un horizontāles), ēkas Kr. Barona ielā 30 nepabeigto kompozīciju (dēļ neizbūvētā labā spārna), kā arī

apkārtējā apbūvē plaši pielietoto telpisko elementu – erkeri. Tas ļauj radīt telpiski skulpturālu, bet tajā

pašā laikā eleganti askētisku jaunbūves ielas fasādi, kura nekonkurē ar krāšņo nacionālā romantisma

stilistikā izbūvētās ēkas Kr. Barona ielā 30 kreiso spārnu, bet veido tai kompozicionālu atsvaru un laikā

mainīgu nedaudz ņirbošu fonu. Fasāde projektēta stikla fasāžu sistēmā (piemēram, Schüco), kurai veidota

dubultā fasāde ar bīdāmiem dažāda blīvuma perforācijas metāla paneļiem. Paneļu proporcija veidota

saskaņā ar blakus esošo ēku raksturīgajām proporcijām. Ziemeļrietumu fasādes stiklojums un bīdāmo

paneļu modificējamība brīvā plānojuma birojiem paver plašas transformācijas iespējas.

 • KOMANDA

  LAAGA ARCHITECTS: Madara Gibze, Paulis Gibze Neatkarīgie arhitekti un mākslinieki: Elza Rone-Sila, Kristians Mednis

 • VIETA

  Rīga, Latvija

 • LAIKS

  2018

 • KOPĒJĀ PLATĪBA

  3 700m2 , 785m2 (pazemes autostāvvieta)