Priekšlikums

Pilsētvides konteksts, priekšlikuma iekļaušanās tajā:

· Vēl pirms tika sākts izstrādāt dizaina risinājumus / skices visbūtiskākais bija

meklēt un atrast pavedienu, iedvesmu tieši lokālajā kontekstā un vidē

· Tieši mazās arhitektūras un dizaina pilsētvides formas tik ļoti iezīmē noskaņu

atrodoties pilsētā

· Galvenais mērķis bija radīt ne tikai oriģinālu dizainu autobusa pieturām, bet radīt

dizainu, kas iekļaujas un harmonizē apkārtējā Jūrmalas pilsētas ainavā

· Ceļojot pa Jūrmalu neatstāj zināma sajūta par duālismu – kam priekšroka, dabai

vai cilvēkam?

· Šajā duālismā, kas rada zināmu spriedzi arīdzan varam rast nebeidzamo rosību

un radošumu

Atbilstība Jūrmalas pilsētas grafiskās identitātes vadlīnijām

· Viens no konkursa uzdevumiem bija „sinhronizēt” autobusu pieturas vienās

noskaņās ar ne tik sen izstrādāto Jūrmalas pilsētas grafisko identitāti. Ņemot

vērā šo prasību zināmā mērā jauši, zināmā nejauši autobusu pieturu dizains

aizguvis no šīm vadlīnijām grafisko vienkāršību saglabājot dinamiku.

Formveide, materialitāte un tās mākslinieciskā kvalitāte

· Jūrmala savulaik bija pilsēta „uz viļņa”, šobrīd saukļi mainījušies, bet būtība ne.

Tāpat kā ziema veļas pāri vasarai, tāpat – vilnis kāpai. Tāpat kā vasara

„nāk” katru gad’ no jauna, tāpat arī kāpa saglabā savu majestātisko stāju gan

pret jūras vējiem, gan plūdiem.

· Tā arī pirmie risinājumi / ierosmes radās saistībā ar autobusu pieturu, kāpa, kas

sargā no vējiem un lietiem, kāpa kas simbolizē robežšķirtni starp pilsētu un dabu

/ bruģi un mežu

Tehniskā realizācija, funkcionalitāte, ilgtspējība un uzturēšana

· Sākotnējās idejas lai cik aizraujošas tās nešķistu racionalizējot izdodas padarīt

funkcionālas un adekvāti ekonomiskas.

· Visi arhitektoniskie, tehniskie un tehnoloģiskie risinājumi veidoti domājot par

cilvēku, kas ir galvenais šīs pieturas lietotājs

· Risinot autobusu pieturas funkcionālos un drošības aspektus tie tika projektēti

saskaņa ar LVS 190-8-2012, kā arī LVS 190-9-2015 saistībā ar velosatiksmes

organizācijas aspektiem attiecībā uz sabiedriskā transporta pieturām.

 • KOMANDA

  LAAGA ARCHITECTS: Madara Gibze, Paulis Gibze

 • VIETA

  Jūrmala, Latvija

 • LAIKS

  2019

 • KOPĒJĀ PLATĪBA

  211 sabiedriskā transporta pieturvietas