Priekšlikums / 2.vieta

Ūdensmalas ir pilsētas visvērtīgākā rekreatīvā ainava, tādējādi arī labākā iespēja tai augt un mainīties.

Tādēaļ Liepājas attīstībai un izaugsmei ir ļoti būtiski turpināt šī gadsimta sākumā inovatīvi iesākto Vecās

Ostmalas rekonstrukciju un labiekārtojumu, pagarinot promenādi dziļāk pilsētā.

Turpinot revitalizēt ūdensmalas, Liepāja kļūs par mūsdienīgāko ostas pilsētu Latvijā un Baltijā, savienojot

vērtīgo mantojumu ar mūsdienīgu pilsētvidi, spēcinot savu identitāti.

Viens no Liepājas identitātes stūrakmeņiem ir Karaosta kā unikāls militāro un fortifikācijas būvju mantojums,

to apstiprina arī Rīgas Tehniskās universitātes 150. gadskārtai veltītajā starptautiskajā zinātniskajā

konferencē “Ostas un cietokšņa pilsēta Liepāja – identitāte un attīstība” paustās atziņas un Latvijas simtgadei

par godu veidotais projekts „Ainavu dārgumi”.

Formveide, kas dominē Karaostas fortifikācijas būvēs ir kubi, kvadrāti un taisnstūri, to paredzēts izmantot

vecās ostmalas kanālmalas labiekārtojumā kā telpisku tīklu, kura ietvaros tiek integrētas dažādas

funkcionālās zonas, labiekārtojuma elementi un ieseguma tipi. Šāds risinājums atvieglo labiekārtojuma

izbūvi pa kārtām, samazina tā izmaksas un arī ir viegli transformējams – eventuālās apbūves rezultātā.

Koncepciju vienojošais materiāls ir paredzēts betons – bruģakmenī, lielformāta plāksnēs un krasta

stiprinājumos turpinot fortifikācijas būvju valodu, kas atsvaidzināta ar kalta akmens un rūsināta

metāla akcentiem, kas sasaucas ar Liepājas vēsturi. Visi labiekārtojumā izmantotie materiāli nodrošina

ilgtspējīgu funkcionalitāti un neprasa lielus uzturēšanas darbu apjomus.

 • KOMANDA

  LAAGA ARCHITECTS: Madara Gibze, Paulis Gibze ALPS ainavu projektēšanas darbnīca: Marc Geldof, Indra Ozoliņa, Ilze Rukšāne, Laima Daberte E.DANIŠEVSKA BIROJS: Elmārs Daniševskis City Playground: Mārtiņš Sleja

 • VIETA

  Liepāja, Latvija

 • LAIKS

  2019

 • KOPĒJĀ PLATĪBA

  27 650m2 (konkursa teritorija)